800 meter vrije slag

Zwemmer Nationaliteit Tijd Datum Plaats
Paul Biedermann Duitsland 7:35:23 27 november 2008 Essen
Jörg Hoffmann Duitsland 7:36:24 26 januari 1997 Malmö

Recordgrafiek

Recordgrafiek


Vorige pagina: 100 meter vrije slag
Volgende pagina: 50 meter rugslag