Literatuur- en bronopgave

Untitled document

Voor de gegevens van deze webstek is onder andere gebruikt gemaakt van:

 • T. Bijkerk, 'The Empress of Berlin. Forgotten, undervalued and still going on... but not very strong', Journal of Olympic History 6 (1997) 30 - 32.
 • T. Bijkerk en R. Pauw, Gouden boek van de Nederlandse Olympiërs (Haarlem 1996).
 • W. den Boer. P.J. Duinker en J. van Kuyeren (red.), Zwemmen een eeuwig feest (Rotterdam 1988).
 • S.P.J. Borsten, De zwemsport (Amsterdam 1936).
 • P.J. Duinker, H.P. Mulder en B. Planjer (red.), Kaleidoscoop van een jeugdige grijsaard (Utrecht 1963).
 • F. Ensink, Zwemmen voor iedereen (Deventer en Antwerpen 1968).
 • K. Mastop, 'Zwemmen in de polder, een historisch overzicht van het Nederlandse wedstrijdzwemmen', Dolphi (2003) 24 - 31.
 • F. Oppenheim, Des nageurs et des records. Histoire des courses de natation (Parijs 1961).
 • K. Peereboom, Olympisch logboek 1948 (Amsterdam 1948).
 • B. Planjer en J. de Vries, Het water in (Amsterdam 1948).
 • L. van de Ruit en A. Witkamp (red.), De top 500. De beste Nederlandse sporters van de eeuw (Maarssen 1999).
 • M. Verkamman, R. Velthuis en J. Woldendorp (red.), Sporteeuw, honderd jaar Nederlandse topsport (Amsterdam en Antwerpen 2000).

 • De Gelderlander: nieuwe Nijmeegsche courant jaargangen 1933, 1934 en 1936
 • Het Vaderland jaargangen 1924 - 1945
 • Nieuwe Rotterdamsche Courant jaargangen 1924 - 1930
 • Het Centrum 1924 - 1930
 • Dagblad voor Amersfoort 1942 - 1963


Vorige pagina: Sitemap
Volgende pagina: Links